Teksti suurus:

Võru Vallavolikogu 20.12.2017 määruse nr 15 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2020, 18

Võru Vallavolikogu 20.12.2017 määruse nr 15 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 10.06.2020 nr 92

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 ja Võru Vallavolikogu 14.03.2018 määruse nr 26 „Võru valla põhimäärus“ § 67 p 1 ja § 71 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Vallavolikogu 20.12.2017 määruse nr 15 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ § 3 lõike 1 punkti 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„12) olmejäätmete veotasu kuni 6 eurot üheliikmelise pere ja kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta ühes kalendrikuus.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.07.2020.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json