Teksti suurus:

Võru Vallavolikogu 14.08.2019 määruse nr 71 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2020, 21

Võru Vallavolikogu 14.08.2019 määruse nr 71 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 10.06.2020 nr 95

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja Võru Vallavolikogu 14.03.2018 määruse nr 26 „Võru valla põhimäärus“ § 67 p 1 ja § 71 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Vallavolikogu 14.08.2019 määruses nr 71 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) § 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Toetuse määr on kuni 20 eurot noore kohta ühes kalendrikuus.“;
  2) § 8 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Teenuse pakkuja esitab vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta vastavasisulisel aruande vormil lepingus märgitud tähtajaks.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.09.2020.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json