Teksti suurus:

Laeva valla 2013. a. II lisaeelarve vastuvõtmine

Laeva valla 2013. a. II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 17.07.2013, 8

  Laeva valla 2013. a. II lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 09.07.2013 nr 80

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Laeva valla 2013. aasta II lisaeelarve kogumahus 7 239 eurot (lisa 1).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Arvo Pennonen
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1 Laeva valla 2013.a. II lisaeelarve

  Lisa Seletuskiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json