PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna üldplaneeringu ülevaatamise algatamine ja ülevaatamise kava kinnitamine

Kohtla-Järve linna üldplaneeringu ülevaatamise algatamine ja ülevaatamise kava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.07.2013, 12

Kohtla-Järve linna üldplaneeringu ülevaatamise algatamine ja ülevaatamise kava kinnitamine

Vastu võetud 31.03.2010 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, planeerimisseaduse § 29 lg 3, Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. septembri 2004. a määruse nr 68 “Kohtla-Järve linna ehitusmäärus” § 17 lg 1 ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. veebruari 2008. a otsusega nr 265 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud Järve linnaosa üldplaneeringu alusel.

§ 1.   Üldplaneeringu ülevaatamise algatamine

  Algatada Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu ülevaatamine.

§ 2.   Üldplaneeringu kava kinnitamine

  Kinnitada planeeringu ülevaatamise kava vastavalt lisale.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Linnavalitsusel esitada planeeringu ülevaatamise tulemused l innavolikogule kinnitamiseks.

  (2) Määrus jõustub 5. aprillil 2010. a.

Arne Berendsen
Linnavolikogu esimees

Lisa  Planeeringute ülevaatamise kava

/otsingu_soovitused.json