Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kiili valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Kiili valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.07.2020, 6

Kiili valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 09.07.2020 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel.

§ 1.   Kinnitada Kiili valla 2020. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merje Einmann
Vallavolikogu esimees

Lisa Kiili valla 2020. aasta I lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json