HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.08.2018, 16

Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine

Vastu võetud 08.08.2018 nr 44
jõustumine 01.09.2018

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 ja lg 4 alusel ning Võru valla koolieelsete lasteasutuste hoolekogude ettepanekul.

§ 1.   Õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse ehk õppemaksu kinnitamine

  (1) Kinnitada koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt tasutava õppevahendite maksumuseks 10 eurot kuus ühe lapse kohta.

  (2) Määrata lapsevanema poolt tasutava õppemaksu tähtpäevaks järgneva kuu 20. kuupäev.

§ 2.   Õppemaksu tasumine

  (1) Lapse puudumine lasteaiast ei vabasta lapsevanemaid õppemaksu maksmisest.

  (2) Lapsevanemate poolt tasumisele kuuluva õppemaksu arvestamisel on aluseks laste nimekiri iga kuu esimese kuupäeva seisuga.

  (3) Lapsevanem tasub õppemaksu talle esitatud arve alusel iga järgneva kuu 20. kuupäevaks Võru Vallavalitsuse arvelduskontole näidates selgituses lapse nime ja kuu nimetuse.

  (4) Õppemaksu ei arvestata juuli kuu eest.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 16.12.2015. a määrus nr 31 „Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse kinnitamine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Lasva Vallavolikogu 25.01.2013. a määrus nr 2 „Lasva Valla Lasteaia Pargihaldjas muude kulude vanemate poolt kaetava osa suurus ja maksmise kord“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Orava Vallavolikogu 27.01.2012 määrus nr 34 „Orava Lasteaias vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“.

  (4) Tunnistada kehtetuks Sõmerpalu Vallavolikogu 25.04.2013 määrus nr 10 „Lastevanemate poolt tasutava osalustasu määr ja tasumise kord Sõmerpalu Lasteaias Lepatriinu“.

§ 4.   Määrus jõustumine

  Määrus jõustub 01.09.2018. a.

Aare Hollo
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json