Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Ruhnu valla jäätmekava 2021-2026 a vastuvõtmine

Ruhnu valla jäätmekava 2021-2026 a vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Ruhnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 17.08.2021, 16

Ruhnu valla jäätmekava 2021-2026 a vastuvõtmine

Vastu võetud 13.08.2021 nr 3

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Ruhnu valla jäätmekava vastuvõtmine.

  Võtta vastu Ruhnu valla jäätmekava 2021-2026 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Kukk
volikogu esimees

Lisa Ruhnu valla jäätmekava 2021-2026 a

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json