SotsiaalhoolekanneToetused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sõidusoodustused Võru linna läbivatel maakonna bussiliinidel

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.09.2015, 5

Sõidusoodustused Võru linna läbivatel maakonna bussiliinidel

Vastu võetud 12.12.2012 nr 27
RT IV, 21.12.2012, 64
jõustumine 23.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.09.2015RT IV, 17.09.2015, 201.10.2015

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 2 ja "Ühistranspordiseadus" § 36 lõigete 4 ja 5 alusel.
[RT IV, 17.09.2015, 2 - jõust. 01.10.2015]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab sõidusoodustusi saavate isikute ringi, kellel on õigus taotleda Võru linna läbivatel maakonna bussiliinidel nr 1, nr 11, nr 14 ja nr 16 sõidusoodustust ühissõidukis sõitmiseks, määrab sõidusoodustuse määrad ja reguleerib sõidusoodustuse taotlemise korralduse.

  (2) Õigus sõidusoodustust taotleda on isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linn.

§ 2.   Terminid

  Määruses kasutatakse termineid ühistranspordiseaduses sisalduvate mõistete tähenduses.

§ 3.   Sõidusoodustused

  (1) Õigus sõita, lisaks ühistranspordiseaduse §-s 34 sätestatule, 30-päeva sooduspiletiga (edaspidi sooduspilet) Võru linna läbivatel maakonna bussiliinidel nr 1, nr 11 ja nr 16 on järgnevatel isikutel:
  1) õpilasel;
  2) üliõpilasel;
  3) raske puudega isikul;
  4) 60-69aastasel pensioni saaval isikul;
  5) kolme ja enama alla 18aastase lapsega pere vanemal või vanemaga võrdsustatud isikul.
[RT IV, 17.09.2015, 2 - jõust. 01.10.2015]

  (2) 70aastasel ja vanemal isikul on õigus sõita Võru linna läbivatel maakonna bussiliinidel nr 1, nr 11, nr 14 ja nr 16 tasuta.

§ 4.   Sõidusoodustuse määr

  Kehtestada käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud isikutele sõidusoodustuse määraks 3,20 euro võrra madalam 30-päeva pileti hind.

§ 5.   Sõidusoodustuse õiguse tõendamine

  Sõidusoodustuse kasutamise õigust tõendavaks dokumendiks, mida sõidusoodustuse kasutaja on kohustatud kaasas kandma ja esitama kontrolli teostavale õigustatud isikule, on:
  1) õpilasel − sooduspilet koos õpilaspiletiga või sellega võrdsustatud ISIC Scholar kaardiga;
  2) üliõpilasel − sooduspilet koos üliõpilaspiletiga või sellega võrdsustatud ISIC Student kaardiga;
  3) raske puudega isikul − sooduspilet ja isikut tõendav dokument koos Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendava dokumendiga;
  4) 60−69aastasel pensioni saaval isikul − sooduspilet ja isikut tõendav dokument koos pensionitunnistusega;
  5) kolme ja enama alla 18aastase lapsega pere vanemal või vanemaga võrdsustatud isikul − sooduspilet ja isikut tõendav dokument koos Võru Linnavalitsuse poolt väljastatud tõendiga;
  6) 70aastasel ja vanemal isikul – Võru Linnavalitsuse poolt väljastatud tasuta bussisõitu tõendav sõidusoodustuse kiipkaart ja isikut tõendav dokument.

§ 6.   Sõidusoodustuse taotlemise kord

  Sõidusoodustuse taotlemise korra kehtestab Võru Linnavalitsus.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Enne määruse jõustumist ostetud sooduspilet kehtib piletil märgitud kehtivusaja lõppemiseni.

  (2) Määrus jõustub 23. aprillil 2013.

/otsingu_soovitused.json