Ehitus

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.09.2015, 9

Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 15.09.2015 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine

  Ehitusseadustikus sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja valla kui tee omaniku ülesanded delegeeritakse Märjamaa Vallavalitsusele.

§ 2.   Planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  Planeerimisseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Märjamaa Vallavalitsusele.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Märjamaa Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva määruse paragrahvides 1 ja 2 nimetatud seaduste alusel Märjamaa Vallavalitsusele pandud ülesannete täitmine.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json