Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Maardu linna 2017-2020. aasta eelarvestrateegia kinnitamine

Maardu linna 2017-2020. aasta eelarvestrateegia kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.09.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 17.09.2016, 2

  Maardu linna 2017-2020. aasta eelarvestrateegia kinnitamine

  Vastu võetud 31.08.2016 nr 84

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 2 lg 3,lg 4 , lg 7 ja lg 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (RTI, 05.10.2010, 72,543) § 20 ja § 30 ning lähtudes Maardu Linnavalitsuse 16.08.2016 protokollilisest otsusest nr 57

  § 1.   Võtta vastu Maardu linna 2017-2020. aasta eelarvestrateegia vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Elviira Piiskoppel
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna 2017-2020.aasta eelarvestrateegia

  /otsingu_soovitused.json