Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22. mai 2018 määruse nr 23 „M. Lüdigi nimelise Vändra Muusikakooli põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 17.09.2021, 1

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22. mai 2018 määruse nr 23 „M. Lüdigi nimelise Vändra Muusikakooli põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 09.09.2021 nr 5

Määrus antakse huvikooli seaduse § 7 lõike 2, Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 6 „Pädevuse delegeerimine“ § 3 lõike 1 punkti 1, kooli õppenõukogu 27. augusti 2021 protokolli nr 3 ning hoolekogu 30. augusti 2021 protokolli nr 1 alusel ja võttes arvesse asjaolu, et tegu on huvikooliga, kus lisaks muusikaosakonnale tegutseb ka kunstiosakond.

§ 1.   Muuta Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22. mai 2018 määrust nr 23 „M. Lüdigi nimelise Vändra Muusikakooli põhimäärus“ alljärgnevalt:

 
  1) muuta määruse pealkirja ja sõnastada see järgmiselt:„M. Lüdigi nim Vändra Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus“

  2) muuta määruse § 1 ja sõnastada see järgmiselt: „Kooli ametlik nimi on M. Lüdigi nim Vändra Muusika- ja Kunstikool (edaspidi kool).

  3) muuta määruse § 2 ja sõnastada see järgmiselt: „Kool asub Kooli 13, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, 87701.“

  4) asendada määruses sõna „õppealajuhataja“ läbivalt sõnaga „õppejuht“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jane Mets
vallavanem

Piret Müür
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json