ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kanepi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–2026 kinnitamine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2014, 7

Kanepi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–2026 kinnitamine

Vastu võetud 23.09.2014 nr 19

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37, § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Kanepi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026 kinnitamine

  Kinnitada Kanepi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 19.08.2010 määrus nr 15 „ Kanepi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2021 kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Arno Kakk
Volikogu esimees

Lisa Kanepi valla ühisveevärgi arendamise kava aastateks 2014-2026

/otsingu_soovitused.json