Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Maardu linna arengukava aastateks 2014-2025 kinnitamine

Maardu linna arengukava aastateks 2014-2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.04.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2014, 18

  Maardu linna arengukava aastateks 2014-2025 kinnitamine

  Vastu võetud 30.09.2014 nr 19

  Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 , § 37 lg 1, § 372 lg 7, Maardu linna põhimääruse § 52 lg 3 ja 4 ning Maardu Linnavalitsuse 18.09.2014.a protokollilisest otsusest nr 40

  § 1.   Kinnitada Maardu linna arengukava aastateks 2014-2025 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Georgi Bõstrov
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna arengukava 2014-2025.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json