Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Maardu linna 2015-2018. aasta eelarvestrateegia kinnitamine

Maardu linna 2015-2018. aasta eelarvestrateegia kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2014, 20

  Maardu linna 2015-2018. aasta eelarvestrateegia kinnitamine

  Vastu võetud 30.09.2014 nr 21

  Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1, § 371, § 372 lg 7 ja lg 8, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ning lähtudes Maardu Linnavalitsuse 18.09.2014 protokollilisest otsusest nr 42

  § 1.   Kinnitada Maardu linna 2015-2018. aasta eelarvestrateegia vastavalt lisale .

  § 2.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Georgi Bõstrov
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna 2015-2018. aasta eelarvestrateegia

  /otsingu_soovitused.json