Teksti suurus:

Kunda linna arengukava aastateks 2013 – 2025 muutmine

Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.10.2014
Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2014, 22

Kunda linna arengukava aastateks 2013 – 2025 muutmine

Vastu võetud 13.10.2014 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² ning Kunda linna põhimääruse § 27 alusel.

§ 1.   Muuta Kunda linna arengukava 2013-2025 lisa nr 1 „Kunda linna eelarvestrateegia“ vastavalt lisale.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Kaido Veski
Linnavolikogu esimees

Lisa  Kunda linna eelarvestrateegia

/otsingu_soovitused.json