Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Raasiku valla 2014. a kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

Raasiku valla 2014. a kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2014, 46

  Raasiku valla 2014. a kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 15.10.2014 nr 23

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1ja 8, § 22 lg -te 2 ja 3, § 38 lg 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-de 14-18 ja § 26 alusel ning kooskõlas Raasiku valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra § 6 p-ga 5.

  § 1.   Raasiku valla 2014. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine

    (1) Suurendada 2014. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 6 928,31 eurot.

    (2) Vähendada 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 10 928 eurot.

    (3) Suurendada 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 43 883,31 eurot.

    (4) Vähendada 2014. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 21 405 eurot.

    (5) Vähendada 2014. aasta likviidsete varade jääki 4 622 eurot.

    (6) Punktides 1 - 5 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas.

  § 2.   Avalikustada määrus põhimääruses sätestatud korras.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Ants Kivimäe
  Volikogu esimees

  Lisa Raasiku valla 2014. a 3. lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json