HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse kava

Väljaandja:Vastse-Kuuste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2017, 13

Huvihariduse ja huvitegevuse kava

Vastu võetud 09.10.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 152 lõike 1 alusel.

§ 1.  Huvihariduse ja huvitegevuse kava

  Vastse-Kuuste valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017–2018 kinnitatakse vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Vastse-Kuuste vallavalitsuse 04.09.2017 määrus nr 3 "Huvihariduse ja huvitegevuse kava" tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse 2017. aasta 1. septembrist.

Lennart Liba
Vallavanem

Kai Tagel
Vallasekretär

Lisa Huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017–2018