Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Surju valla arengukava aastateks 2015 - 2022 kinnitamine

Surju valla arengukava aastateks 2015 - 2022 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Surju Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2017, 28

  Surju valla arengukava aastateks 2015 - 2022 kinnitamine

  Vastu võetud 24.09.2015 nr 12
  RT IV, 30.09.2015, 19
  jõustumine 03.10.2015

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  13.10.2016RT IV, 20.10.2016, 223.10.2016
  09.10.2017RT IV, 17.10.2017, 1020.10.2017

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 37² lõigete 4 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ning Surju Vallavolikogu 30. mai 2013 määruse nr 7 "Surju valla põhimäärus” § 52 lõike 8 alusel.

  § 1.   Kinnitada Surju valla arengukava aastateks 2015 - 2022 (lisatud).

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Lisa Surju valla arengukava aastateks 2015 - 2022
  [RT IV, 20.10.2016, 2 - jõust. 23.10.2016]

  Lisa 1 Surju valla eelarvestrateegia aastateks 2018 - 2021
  [RT IV, 17.10.2017, 10 - jõust. 20.10.2017]

  Lisa 2 Surju valla investeeringute ja tegevuskava 2018 - 2022
  [RT IV, 17.10.2017, 10 - jõust. 20.10.2017]

  /otsingu_soovitused.json