Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tartu linna 2017. aasta II lisaeelarve

Tartu linna 2017. aasta II lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2017, 54

  Tartu linna 2017. aasta II lisaeelarve

  Vastu võetud 12.10.2017 nr 155

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 alusel.

  § 1.   Tartu linna 2017. aasta II lisaeelarve kogumaht on 1 106 150 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

  § 2.   Tartu linna 2017. kuni 2020. a konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerijaks määratakse KPMG Baltics OÜ.

  Vladimir Šokman
  esimees

  Lisa 1 Tartu linna 2017. a II lisaeelarve

  Lisa 2 Tartu linna 2017. a II lisaeelarve tulubaas

  Lisa 3 Tartu linna 2017. a II lisaeelarve põhitegevuse kulud

  Lisa 4 Tartu linna 2017. a II lisaeelarve investeerimistegevuse kulud

  /otsingu_soovitused.json