Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Setomaa valla arengukava 2018-2027

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2018, 12

Setomaa valla arengukava 2018-2027

Vastu võetud 05.10.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.  Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada „Setomaa valla arengukava 2018-2027“ (lisa).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

Lisa 1 Setomaa valla arengukava 2018-2027

Lisa 2 Setomaa valla arengukava 2018-2027 lisa 1 Investeeringute kava

Lisa 3 Setomaa valla arengukava 2018-2027 lisa 2 Eelarvestrateegia

/otsingu_soovitused.json