Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Võru valla arengukava aastateks 2018-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2018-2023 vastuvõtmine

Võru valla arengukava aastateks 2018-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2018-2023 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2019, 9

Võru valla arengukava aastateks 2018-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2018-2023 vastuvõtmine
[RT IV, 17.10.2019, 1 - jõust. 20.10.2019]

Vastu võetud 12.09.2018 nr 48
RT IV, 25.09.2018, 4
jõustumine 28.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.10.2019RT IV, 17.10.2019, 120.10.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 ning § 372 alusel.

§ 1.   Arengukava

  Võtta vastu Võru valla arengukava aastateks 2018-2030 alljärgnevalt:
  1) Võru valla arengukava 2018-2030 (käesoleva määruse lisa 1);
  2) Võru valla arengukava 2018-2030 lisa 1: Võru valla toimekeskkonna analüüs (käesoleva määruse lisa 1.1);
  3) Võru valla arengukava 2018-2030 lisa 2: Võru valla investeeringud (käesoleva määruse lisa 1.2).

§ 2.   Eelarvestrateegia

  Võtta vastu Võru valla eelarvestrateegia 2018-2023 alljärgnevalt:
[RT IV, 17.10.2019, 1 - jõust. 20.10.2019]
  1) Võru valla eelarvestrateegia 2018-2023 seletuskiri (käesoleva määruse lisa 2);
[RT IV, 17.10.2019, 1 - jõust. 20.10.2019]
  2) Võru valla eelarvestrateegia 2018-2023 (käesoleva määruse lisa 2.1).
[RT IV, 17.10.2019, 1 - jõust. 20.10.2019]

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Võru valla arengukava 2018-2030

Lisa 1.1 Võru valla arengukava 2018-2030 lisa 1: Võru valla toimekeskkonna analüüs

Lisa 1.2 Võru valla arengukava 2018-2030 lisa 2: Võru valla investeeringud

Lisa 2 Võru valla eelarvestrateegia seletuskiri
[RT IV, 17.10.2019, 1 - jõust. 20.10.2019]

Lisa 2.1 Võru valla eelarvestrateegia
[RT IV, 17.10.2019, 1 - jõust. 20.10.2019]

/otsingu_soovitused.json