Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord

Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord - sisukord
Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2012, 7

Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord

Vastu võetud 24.04.2008 nr 14

Määrus kehtestatakse “Rahvaraamatukogu seaduse” § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Mõisaküla Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) mittevajalike teavikute tasuta võõrandamist ja müüki.

  (2) Mittevajalik on teavik, kui
  1) teaviku sisu on aegunud;
  2) teaviku eksemplaride arv ületab praktilise vajaduse;
  3) teavik on kadunud;
  4) teavik on muutunud kasutuskõlbmatuks.

  (3) Raamatukogul on lubatud müüa või tasuta üle anda teavikuid, mille kohta on koostatud kustutusaktid.

  (4) Raamatukogu teavikute kustutusaktid koostab raamatukogu direktor ja edastab need Mõisaküla Linnavalitsuse raamatupidamisele. Raamatupidamine kontrollib koostatud kustutusaktide vastavust kehtestatud nõuetele ning kinnitab nõuetekohaselt vormistatud kustutusaktid.

  (5) Tasuta võõrandamata või müümata jäänud kustutatud teavikud kuuluvad utiliseerimisele.

§ 2.   Teavikute tasuta võõrandamine

  (1) Raamatukogu võib tasuta teavikuid võõrandada teistele raamatukogudele või Mõisaküla linna hallatavatele asutusele.

  (2) Tasuta võõrandamisele määratud teavikus kriipsutatakse läbi raamatukogutempli jäljend ning inventari- ja vöötkoodinumber.

  (3) Teavikute tasuta võõrandamine vormistatakse üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

§ 3.   Teavikute müümine

  (1) Teavikuid müüakse vahetult raamatukogust füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

  (2) Müügiks väljavalitud teavikute kohta koostab raamatukogu direktor akti ja määrab müügihinna.

  (3) Müümisele määratud teavikus kriipsutatakse läbi raamatukogutempli jäljend ning inventari- ja vöötkoodinumber.

  (4) Teavikute müümisel täidetakse kviitung, millest üks jääb raamatukogule ja teine antakse ostjale.

  (5) Teavikute müügist saadud raha ja aruanne edastatakse raamatupidamisele vastavalt
raamatupidamise siseeeskirjas sätestatud korrale.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2008. a.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json