HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Mõisaküla linna lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2012, 28

Mõisaküla linna lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Vastu võetud 25.10.2012 nr 25

Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse Mõisaküla linna lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määr, millega lapsevanemad osalevad lasteaia eelarve kulude katmisel.

§ 2.   Lastevanemate poolt kaetava osa määra suurus

  (1) Lasteavanemate poolt kaetava osa määr on ühe lapse kohta igakuiselt 5 (viis) protsenti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

  (2) Õppekulu ei pea tasuma ajal, mil lasteaed on suvepuhkusel. Muul ajal lapse puudumisel õppetasu suuruse suhtes ümberarvestust ei tehta.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Mõisaküla Linnavolikogu 12. juuli 1999. a määrus nr 4 „Lastevanemate osa lasteaia kulude katmisel“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. novembril 2012.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json