Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Mõisaküla Raamatukogus teavikute kojulaenutamisel tagatise võtmise ja tagastamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mõisaküla Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2012, 36

Mõisaküla Raamatukogus teavikute kojulaenutamisel tagatise võtmise ja tagastamise kord

Vastu võetud 22.05.2008 nr 8
jõustumine 01.06.2008

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1 ning § 30 lõike 1 punkti 2, “Rahvaraamatukogu seaduse” § 15 lõike 51, kultuuriministri 12. juuli 2004 määruse nr 9 «Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend» § 141 lõike 6, Mõisaküla Linnavolikogu 24. aprilli 2008 määruse nr 13 “Mõisaküla linna raamatukogu kasutamise eeskiri”§ 6 lõike 10 alusel.


§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Mõisaküla Raamatukogust (edaspidi raamatukogu) teavikute kojulaenutamisel tagatise määramise alused ning tagatise võtmise ja tagatise tagasi maksmise kord.

§ 2.   Tagatise määramise alused

  (1) Tagatise maksmise kohustuse võib määrata lugejale, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri alusel ei ole Mõisaküla linn, kuid kes soovib raamatukogust teavikuid koju laenutada. Kui lugeja elukoht Eesti rahvastikuregistris ei ole Mõisaküla linn, kuid lugeja tegelikult elab Mõisaküla linnas ja tema elukoht on raamatukogule teada, võib lugejalt teaviku kojulaenutamisel tagatist võtta.

  (2) Tagatise maksmise kohustuse võib määrata lugejale, kes soovib koju laenutada väärtuslikku teavikut.

§ 3.   Tagatise suurus

  (1) Tagatise suuruseks on üldjuhul teaviku soetamisväärtus, kuid mitte väiksem eelmise aasta keskmisest teavikute soetamisväärtusest.

  (2) Väärtuslikule teavikule võib määrata soetamisväärtusest suurema tagatise, kuid mitte suuremas summas kui 31,96 eurot teaviku kohta. (Muudetud Mõisaküla Linnavalitsuse 11.01.2011 määrusega nr 26 – jõust. 01.01.2011)

§ 4.   Tagatise võtmine

  (1) Tagatise maksmise kohustuse ning tagatise suuruse väärtuslikule teavikule otsustab raamatukogu direktor, muudel juhtudel raamatukogutöötaja.

  (2) Otsuse maksta tagatist teeb käesoleva tagatise määraja suuliselt.

  (3) Tagatise maksmise kohta koostab tagatise määraja kahes eksemplaris kviitungi, millest üks antakse lugejale ja teine jääb raamatukogule.

§ 5.   Tagatise tagasimaksmine

  (1) Teaviku tagastamisel esitab lugeja tagatise maksmise kohta saadud kviitungi, mille alusel makstakse tagatisraha lugejale tagasi.

  (2) Juhul, kui lugeja on teavikut rikkunud või jätnud määratud tähtajaks teaviku tagastamata, tuleb lugejal teavik asendada teise eksemplariga või hüvitada vastavalt “Mõisaküla linna raamatukogu kasutamise eeskirjale”. Tagatis makstakse lugejale tagasi pärast teaviku asendamist või arvestatakse kahjuhüvitise osamaksuks.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. juunist 2008.

/otsingu_soovitused.json