Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Laeva valla arengukava 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni vastuvõtmine

Laeva valla arengukava 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2015, 7

  Laeva valla arengukava 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni vastuvõtmine

  Vastu võetud 03.11.2015 nr 24

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 372 lg 7 ning Laeva Vallavolikogu 16.06.2015 määruse nr 18 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ alusel.

  § 1.   Võtta vastu Laeva valla arengukava 2012-2025 uus redaktsioon vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 25.11.2014 määrus nr 12 „ Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub 01. jaanuaril 2016. a.

  Elviire Villa
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Laeva valla arengukava 2012-2025

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json