Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Hendrik Krummi nimelise kultuuripreemia statuut

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2022, 1

Hendrik Krummi nimelise kultuuripreemia statuut

Vastu võetud 15.11.2022 nr 19

Määrus kehtestatakse Saaremaa Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a määruse nr 67 „Tunnustusavaldused ja nende andmise kord“ § 8 lõike 1 alusel.

§ 1.   Eesmärk ja sisu

  (1) Hendrik Krummi nimeline kultuuripreemia on loodud 1994. aastal ja mõeldud kultuuritegelaste ja kultuurikollektiivide tunnustamiseks ning Hendrik Krummi kui ühe kuulsa Saaremaa kultuuritegelase mälestuse jäädvustamiseks. Hendrik Krumm (21.12.1934, Leisi – 12.04.1989, Tallinn) oli eesti ooperilaulja, Estonia teatri esitenor, keda peetakse üheks Eesti vokaalkunsti silmapaistvamaks esindajaks.

  (2) Preemia annab välja Saaremaa vald igal aastal, kui Saaremaa Vallavalitsus ei otsusta teisiti.

  (3) Preemia koosneb tänukirjast ja rahalisest preemiast suurusega 2500 eurot, millest peetakse kinni kõik seadusega ette nähtud maksud.

§ 2.   Preemia andmise tingimused

  (1) Preemiale esitatud kandidaadid võivad olla Saare maakonnas kultuurivaldkonnas tegutsevad:
  1) silmapaistvate tulemustega kultuurielu edendajad;
  2) väljapaistvad loovisikud või loovisik elutöö eest;
  3) kestva viljaka tegevusega kultuurikollektiivid.

  (2) Preemia antakse tunnustuse saajale vaid ühel korral.

  (3) Sobiva kandidaadi puudumisel võib preemia jätta välja andmata.

§ 3.   Kandidaatide esitamine ja laureaadi valimine

  (1) Kandidaatide esitamise kuulutab välja Saaremaa Vallavalitsus.

  (2) Kandidaate võib esitada igaüks.

  (3) Ettepanekud esitatakse kirjalikult koos põhjendusega väljakuulutatud tähtajaks Saaremaa Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonnale.

  (4) Ettepanekus tuleb ära tuua:
  1) ettepaneku esitaja nimi;
  2) esitatava kandidaadi nimi, elukutse ja kontaktandmed;
  3) tunnustuse andmise põhjendus;
  4) ettepaneku esitamise kuupäev ja esitaja allkiri.

  (5) Laureaadi valib Saaremaa Vallavalitsuse moodustatud žürii, kuhu kuuluvad kolm Saaremaa Vallavalitsuse esindajat ja kaks nimetatud eksperti. Žürii valib liikmete hulgast esimehe.

  (6) Preemia määratakse enim hääli saanud kandidaadile. Võrdsete häälte korral on otsustavaks žürii esimehe hääl.

  (7) Žürii arutluskäik on konfidentsiaalne ning protokollimisele ja avalikustamisele kuulub ainult lõppotsus.

  (8) Kandidaatide ja laureaatide kohta peab arvestust Saaremaa Vallavalitsus.

  (9) Laureaadi kinnitab Saaremaa Vallavalitsus korraldusega.

§ 4.   Tunnustuse üleandmine

  Tunnustus antakse üle Saaremaa Vallavalitsuse määratud ajal ja kohas.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Tuisk
vallavanem

Aivar Rahno
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json