HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Jõgeva linnas

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2013, 7

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Jõgeva linnas

Vastu võetud 28.11.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus kehtestab riigieelarvest ja Jõgeva linna eelarvest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise korra Jõgeva Põhikoolis.

§ 2.  Koolilõuna toetuseks määratud vahendid ja nende kasutamine

 (1) Riigieelarvest sihtotstarbeliselt eraldatud koolilõuna toetuse arvelt kaetakse põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna toiduainete kulud.

 (2) Koolilõuna hinna kehtestab Jõgeva Linnavalitsus.

 (3) Riigieelarves ette nähtud koolilõuna toetuse ja Jõgeva Linnavalitsuse kinnitatud koolilõuna hinna vahe Jõgeva Põhikooli õpilaste osas kaetakse Jõgeva linna eelarvest.

 (4) Kui põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulud on riigieelarves ette nähtud toetuse ulatuses kaetud, võib Jõgeva Linnavalitsus koolilõuna toetust kasutada koolilõuna valmistamisega seotud kulude katteks.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Jõgeva Linnavolikogu 29. detsembri 2011. a määrus nr 12 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Jõgeva linnas".

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Kalmer Lain
Linnavolikogu esimees