Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Maardu linnavalitsuse hallatava asutuse Maardu Rahvamaja tegevuse ümberkorraldamine Maardu Kultuuri- ja Infokeskuseks ja Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse põhimääruse kinnitamine

Maardu linnavalitsuse hallatava asutuse Maardu Rahvamaja tegevuse ümberkorraldamine Maardu Kultuuri- ja Infokeskuseks ja Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse põhimääruse kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2013, 73

  Maardu linnavalitsuse hallatava asutuse Maardu Rahvamaja tegevuse ümberkorraldamine Maardu Kultuuri- ja Infokeskuseks ja Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse põhimääruse kinnitamine

  Vastu võetud 10.12.2013 nr 2

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 p 34 ja § 35 lõike 2 ja Maardu Linna põhimääruse § 48 lõike 3 alusel ning lähtudes Maardu Linnavalitsuse 04.12.2013 protokollilisest otsusest nr 31

  § 1.   Korraldada Maardu linnavalitsuse hallatav asutus Maardu Rahvamaja ümber Maardu Kultuuri- ja Infokeskuseks.

  § 2.   Kehtestada Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse põhimäärus vastavalt lisale.

  § 3.   Maardu Rahvamaja ümberkorraldamisel Maardu Kultuuri- ja Infokeskuseks lähevad Maardu Rahvamaja kõik õigused ja kohustused üle Maardu Kultuuri- ja Infokeskusele.

  § 4.   Maardu Rahvamaja ümberkorraldamisel Maardu Kultuuri- ja Infokeskuseks jätkab Maardu Rahvamaja senine direktor tööd Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse direktorina.

  § 5.   Lubada Maardu linnavalitsusel 2014 .aasta Maardu linnaeelarves Maardu Linna Haldusbüroole ja Maardu Rahvamajale ette nähtud vahendeid nendele asutustele ette nähtud üldsumma piires asutuste vahel ümber jagada vastavalt nimetatud asutuste ülesannete ja tegevusvaldkondade muutumisele.

  § 6.   Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu 30.06.1998 määrus nr 58 „Maardu linna Rahvamaja põhimääruse kinnitamine“

  § 7.   Määrus jõustub 01.01.2014.

  Georgi Bõstrov
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu kultuuri- ja Infokeskuse põhimäärus

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json