Teksti suurus:

Võru Linnavalitsuse 4. detsembri 2013. a määruse nr 16 "Võru Kesklinna Kooli arengukava aastani 2025 kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2014, 5

Võru Linnavalitsuse 4. detsembri 2013. a määruse nr 16 "Võru Kesklinna Kooli arengukava aastani 2025 kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 09.12.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lg 1 p 2 ja Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012. a määruse nr 1 "Võru linna põhimäärus" § 58 lg 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Võru Linnavalitsuse 4. detsembri 2013. a määruse nr 16 "Võru Kesklinna Kooli arengukava aastani 2025 kinnitamine" (RT IV, 18.12.2013, 7) lisa "Võru Kesklinna Kooli arengukava aastani 2025" punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "7. Tegevuskava 2015-2018" (lisa).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

Lisa Tegevuskava 2015-2018

/otsingu_soovitused.json