HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Püünsi Kooli arengukava 2014-2016 kinnitamine

Püünsi Kooli arengukava 2014-2016 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2014, 31

  Püünsi Kooli arengukava 2014-2016 kinnitamine

  Vastu võetud 12.12.2014 nr 23
  jõustumine 20.12.2014

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011.a määruse nr 6 „Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Püünsi Kooli arengukava 2014-2016 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub 20.12.2014. a.

  Jan Trei
  vallavanem

  Kristi Tomingas
  vallasekretär

  Lisa Püünsi Kooli arengukava 2014-2016

  /otsingu_soovitused.json