ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kihelkonna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026

Kihelkonna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 - sisukord
Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2015, 6

Kihelkonna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026

Vastu võetud 14.12.2015 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada Kihelkonna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rene Reinsoo
Vallavolikogu aseesimees

Lisa Kihelkonna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 (Lisad on kättesaadavad Kihelkonna valla kodulehel)

/otsingu_soovitused.json