Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2015. aasta kolmas lisaeelarve

Rae valla 2015. aasta kolmas lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2015, 9

  Rae valla 2015. aasta kolmas lisaeelarve

  Vastu võetud 14.12.2015 nr 39

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel,

  § 1.  Rae valla 2015. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine

   (1) Suurendada 2015. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 89 186 eurot.

   (2) Suurendada 2015. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 125 998 eurot.

   (3) Vähendada 2015. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 51 893 eurot.

   (4) Suurendada 2015.aasta investeerimistegevuse kulusid 8 252 eurot.

   (5) Vähendada 2015. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 5 500 eurot.

   (6) Suurendada 2015. aasta likviidseid varasid 12 329 eurot.

   (7) Punktides 1 – 6 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Agu Laius
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json