Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru linna 2015. aasta lisaeelarve

Võru linna 2015. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Võru Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2015, 12

  Võru linna 2015. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 09.12.2015 nr 25

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 1 ja "Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus" § 26 lg 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Võru linna 2015. aasta lisaeelarve:

   
    1) koondeelarve (lisa 1);
    2) põhitegevuse tulude eelarve tululiikide lõikes (lisa 2);
    3) põhitegevuse kulude eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 3);
    4) investeerimistegevuse eelarve (lisa 4).

  Tõnu Jõgi
  volikogu aseesimees

  Lisad 1-4 

  /otsingu_soovitused.json