HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Hiiu Valla Kultuuri- ja Vaba Aja Keskuse huviringi tasude kehtestamine

Hiiu Valla Kultuuri- ja Vaba Aja Keskuse huviringi tasude kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Hiiu Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.02.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2015, 17

  Hiiu Valla Kultuuri- ja Vaba Aja Keskuse huviringi tasude kehtestamine

  Vastu võetud 15.12.2015 nr 14

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Hiiu Vallavolikogu 20.11.2014 määruse nr 30 „Hiiu Valla Kultuuri- ja Vaba Aja Keskuse põhimäärus“ § 11 lg 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse huviringi tasud järgmiselt:

   (1) Huvitegevus lastele ning õpilastele
   1) Käsitöö-ja kunstiring - tasuta;
   2) Laste rahvatants - tasuta;
   3) Lauluring - tasuta;
   4) Nukuteater - tasuta;
   5) Näitering - tasuta;
   6) Saalihoki - tasuta;
   7) Võrkpall - tasuta.

   (2) Kunstistuudio
   1) Kunstiring - 5 eurot/ kuus;
   2) Maalistuudio - 10 eurot/ kuus.

   (3) Huvitegevus täiskasvanutele
   1) Liikumisrühm - 1 eurot/kord;
   2) Naisvõimlemine - 1 eurot/kord;
   3) Peale viiendat korda rakendub kuutasu 4 eurot/kuus.

   (4) Huvitegevus väärikatele
   1) Aeroobika - tasuta;
   2) Võimlemine - tasuta;
   3) Tantsurühm - tasuta.

   (5) Hiiu valla kollektiivid
   1) Kärdla Kammerkoor (26 lauljat) - 52 eurot/ kuus;
   2) Tantsurühm „Kohvilähkrid“ (12 tantsijat) - 24 eurot/ kuus;
   3) Tantsurühm „Ungrulust“ (12 tantsijat) - 24 eurot/ kuus;
   4) Tantsurühm „Taidelaid“ (16 tantsijat) - 32 eurot/ kuus.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Kärdla Linnavalitsuse 05.06.2002 määrus nr 3 „Kärdla Kultuurikeskuse huviringide ringitasude arvestamise kord ja maksmise kord“.

  § 3.  Määrust rakendatakse 01.01.2016.

  Reili Rand
  vallavanem

  Marin Vallikivi
  õigusnõunik vallasekretäri ülesannetes

  /otsingu_soovitused.json