Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Aseri valla arengukava vastuvõtmine

Aseri valla arengukava vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Aseri Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.10.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2016, 14

  Aseri valla arengukava vastuvõtmine

  Vastu võetud 28.12.2015 nr 20
  RT IV, 05.01.2016, 38
  jõustumine 08.01.2016

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  05.12.2016RT IV, 17.12.2016, 620.12.2016

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1 ja 2, Aseri valla põhimääruse § 25 lg 1 ja 2 ning „Arengukava koostamise, muutmise ja kinnitamise kord“ (Aseri Vallavolikogu 27.04.2015 määrus nr 12) alusel.

  § 1.   Võtta vastu Aseri valla arengukava.

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

  Lisa Aseri valla arengukava

  Lisa 1 Aseri valla arengukava tegevuskava aastateks 2016-2022
  [RT IV, 17.12.2016, 6 - jõust. 20.12.2016]

  Lisa 2 Aseri valla profiil aastal 2015

  /otsingu_soovitused.json