Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Aseri valla arengukava vastuvõtmine

Aseri valla arengukava vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Aseri Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2016, 14

  Vali redaktsioon:

  Eelmine...

  Hetkel kehtiv

  Aseri valla arengukava vastuvõtmine

  Vastu võetud 28.12.2015 nr 20
  RT IV, 05.01.2016, 38
  jõustumine 08.01.2016

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  05.12.2016RT IV, 17.12.2016, 620.12.2016

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1 ja 2, Aseri valla põhimääruse § 25 lg 1 ja 2 ning „Arengukava koostamise, muutmise ja kinnitamise kord“ (Aseri Vallavolikogu 27.04.2015 määrus nr 12) alusel.

  § 1.  Võtta vastu Aseri valla arengukava.

  § 2.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

  Lisa Aseri valla arengukava

  Lisa 1 Aseri valla arengukava tegevuskava aastateks 2016-2022
  [RT IV, 17.12.2016, 6 - jõust. 20.12.2016]

  Lisa 2 Aseri valla profiil aastal 2015