Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põlva valla 2016. aasta neljas lisaeelarve

Põlva valla 2016. aasta neljas lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2016, 25

Põlva valla 2016. aasta neljas lisaeelarve

Vastu võetud 14.12.2016 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Põlva Vallavolikogu 5. mai 2014. a määruse nr 27 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" § 6 lõike 7 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla 2016. aasta neljas lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla 2016. aasta neljas lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json