ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2020-2032

Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2020-2032 - sisukord
  Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2032
  Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2019, 2

  Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2020-2032

  Vastu võetud 05.12.2019 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse § 4 lg 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada SWECO Projekt AS koostatud Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2020-2032 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Loksa Linnavolikogu 15.09.2008 määrus nr 32 „Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2020“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Rein Heina
  Volikogu esimees

  Lisa Loksa linna ÜVK arengukava aastateks 2020-2032

  /otsingu_soovitused.json