Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2019, 7

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 11.12.2019 nr 82

Käesolev määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64, § 68 lõike 2 ning halduskohtumenetluse seadustiku § 46 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks alljärgnevad volikogu määrused:
  1) Lasva Vallavolikogu 17.04.2015 määrus nr 4 „Lasva valla munitsipaalkooli pedagoogide töötasustamise alused“;
  2) Sõmerpalu Vallavolikogu 16.12.2010 määrus nr 27 „Sõmerpalu Põhikooli põhimäärus“;
  3) Sõmerpalu Vallavolikogu 29.04.2010 määrus nr 7 „Sõmerpalu vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni põhimäärus“;
  4) Orava Vallavolikogu 30.04.2014 määrus nr 9 „Orava Kooli põhimäärus“;
  5) Orava Vallavolikogu 26.03.2014 määrus nr 6 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“;
  6) Vastseliina Vallavolikogu 30.05.2012 a määrus nr 10 "Vastseliina Muusikakooli põhimäärus".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json