HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tapa Vene Põhikooli arengukava 2020-2025 kinnitamine

Tapa Vene Põhikooli arengukava 2020-2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2019, 26

  Tapa Vene Põhikooli arengukava 2020-2025 kinnitamine

  Vastu võetud 11.12.2019 nr 14

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 14 "Haridusvaldkonnas kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 1 lg 1, Tapa Vallavolikogu 30.09.2019 määruse nr 66 “Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja muutmise kord“ § 5 lg 3 ja Tapa Vallavalitsuse 02.05.2018 määruse nr 6 ,,Tapa valla hallatavate haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“ § 4 lg 8 alusel.

  § 1.   Kinnitada Tapa Vene Põhikooli arengukava 2020-2025 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Riho Tell
  vallavanem

  Piret Treial
  vallasekretär

  Lisa  Tapa Vene Põhikooli arengukava 2020-2025

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json