Teksti suurus:

Rakvere linna 2020. aasta eelarve

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2019, 30

Rakvere linna 2020. aasta eelarve

Vastu võetud 11.12.2019 nr 10
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Rakvere linnavolikogu 19. detsembri 2012. a määruse nr 21 „Rakvere linna põhimäärus“ § 27 lõike 7 alusel.

§ 1.   Linnaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Rakvere linna 2020. aasta eelarve kogumahuga 27 413 014 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

  Lubada Rakvere linnavalitsusel:
  1) võtta lühiajalist arvelduslaenu kuni 1 000 000 eurot 2020. aasta jooksvate kulude katteks;
  2) võtta 2020. aasta investeeringute omaosaluse katteks laenu mahus kuni 425 000 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
  3) vajadusel refinantseerida kulude optimeerimise eesmärgil olemasolevaid võlakohustusi ning volitada linnapead sõlmima vastavaid lepinguid.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

Lisa Rakvere linna 2020. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json