Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Ruhnu valla 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Ruhnu valla 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Ruhnu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2019, 31

  Ruhnu valla 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 12.12.2019 nr 7

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel.

  § 1.   Ruhnu valla 2019.aasta I lisaeelarve.

    (1) Kinnitada Ruhnu valla 2019.aasta I lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisadele.

  § 2.   Määruse jõustumine.

    (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Heiki Kukk
  volikogu esimees

  Lisa Lisa 1 Lisaeelarve tulud

  Lisa Lisa 2 Lisaeelarve kulud

  /otsingu_soovitused.json