SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määra kehtestamine

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2019, 32

Hooldajatoetuse määra kehtestamine

Vastu võetud 11.12.2019 nr 9
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja Rakvere linnavolikogu 16. märtsi 2016. a määruse nr 9 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ (RT IV, 19.03.2016, 74) § 10 lõike 1 alusel

§ 1.   Hooldajatoetuse määra kehtestamine

  Kehtestada ühes kuus makstava hooldajatoetuse määraks 80 eurot.

§ 2.   Otsuse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rakvere linnavolikogu 14. novembri 2007. a otsus nr 90 „Hooldajatoetuse määra kehtestamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json