Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru linna 2019. aasta lisaeelarve

Võru linna 2019. aasta lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2019, 34

Võru linna 2019. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 11.12.2019 nr 23

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 1 punkt 1 ja "Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus" § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Võru linna 2019. aasta eelarve

  Võtta vastu Võru linna 2019. aasta lisaeelarve:
  1) koondeelarve (lisa 1);
  2) põhitegevuse tulude eelarve tululiikide lõikes (lisa 2);
  3) põhitegevuse kulude eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 3);
  4) investeerimistegevuse eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 4).

Ülo Tulik
volikogu esimees

Lisad 1-4 

/otsingu_soovitused.json