HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks

Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2019, 36

Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks

Vastu võetud 11.12.2019 nr 14

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõigete 1 ja 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 6 ja 7 ja huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel ning kooskõlas Viimsi valla 2020. aasta eelarve projektiga:

§ 1.   Üldhariduskoolide kulud


Kinnitada 2020. aastaks üldhariduskoolide õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta alljärgnevalt:

  (1) Viimsi Kool – 1648,89 eurot aastas, 137,41 eurot kuus;

  (2) Haabneeme Kool – 1879,81 eurot aasta, 156,65 eurot kuus;

  (3) Randvere Kool – 2673,10 eurot aastas, 222,76 eurot kuus;

  (4) Püünsi Kool – 2473,77 eurot aastas, 206,15 eurot kuus;

  (5) Prangli Põhikool – 9543,54 eurot aastas, 795,29 eurot kuus.

§ 2.   Koolieelse lasteasutuse kulud


Kinnitada 2020. aastaks MLA Viimsi Lasteaiad majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta 4073,87 eurot aastas ja 339,49 eurot kuus.

§ 3.   Huvikoolide kulud


Kinnitada 2020. aastaks huvikoolide tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta alljärgnevalt:

  (1) Viimsi Muusikakool – 2968 eurot aastas, 247 eurot kuus;

  (2) Viimsi Kunstikool – 1470 eurot aastas, 123 eurot kuus.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2020. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Margus Kruusmägi
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Helen Rives
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json