Teksti suurus:

Osaühing Lihula Soojus põhikirja kinnitamine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2022, 4

Osaühing Lihula Soojus põhikirja kinnitamine

Vastu võetud 08.12.2022 nr 40

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 24 alusel.

§ 1.   Osaühing Lihula Soojus põhikirja kinnitamine

  Kinnitada osaühing Lihula Soojus põhikiri vastavalt lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Lääneranna Vallavolikogu 10.06.2021 määrus nr 119 „OÜ Lihula Soojus põhikirja kinnitamine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Lihula Vallavolikogu 25.11.2010 määrus nr 30 „Soojusenergia müügi piirhinna kehtestamine“

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

Lisa Osaühing Lihula Soojus põhikiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json