Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Veeseaduses sätestatud ülesande delegeerimine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.01.2018, 22

Veeseaduses sätestatud ülesande delegeerimine

Vastu võetud 17.01.2018 nr 2
jõustumine 01.02.2018

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Veeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

 (1) Veeseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Võru Linnavalitsusele.

 (2) Võru Linnavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmine.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. veebruaril.

Ülo Tulik
volikogu esimees