Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Viljandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.01.2023, 5

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 10.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2, Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv


Viljandi vallas moodustatakse 7 valimisjaoskonda.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  (1) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva (reedel) ja valimispäeval (pühapäeval) Paistu Rahvamajas, aadressil Paistu tee 14, Paistu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond.

  (2) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva (laupäeval) Holstre Koolis, aadressil Kooli tee 1, Holstre küla, Viljandi vald, Viljandi maakond.

  (3) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva (reedel ja laupäeval) ning valimispäeval (pühapäeval) Päri Rahvaraamatukogus, aadressil Kannikmäe tee 18, Päri küla, Viljandi vald, Viljandi maakond.

  (4) Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva (reedel ja laupäeval) ning valimispäeval (pühapäeval) Ramsi Vaba Aja Keskuses, aadressil Ramsi tee 5, Ramsi alevik, Viljandi vald, Viljandi maakond.

  (5) Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva (reedel) ja valimispäeval (pühapäeval) Uusna Külamajas, aadressil Uusna tee 6, Uusna küla, Viljandi vald, Viljandi maakond.

  (6) Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva (laupäeval) Saarepeedi Rahvamajas, aadressil Saarepeedi rahvamaja, Saarepeedi küla, Viljandi vald, Viljandi maakond.

  (7) Valimisjaoskond nr 5 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel (esmaspäevast laupäevani) ja valimispäeval (pühapäeval) Viiratsi Rahvamajas, aadressil Sakala tn 3, Viiratsi alevik, Viljandi vald, Viljandi maakond.

  (8) Valimisjaoskond nr 6 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva (reedel ja laupäeval) ning valimispäeval (pühapäeval) Kolga-Jaani teenuskeskuses, aadressil Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani alevik, Viljandi vald, Viljandi maakond.

  (9) Valimisjaoskond nr 7 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva (reedel) ja valimispäeval (pühapäeval) Mustla Rahvamajas, aadressil Posti tn 52e, Mustla alevik, Viljandi vald, Viljandi maakond.

  (10) Valimisjaoskond nr 7 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva (laupäeval) Kärstna võimlas, aadressil Pärna tn 2, Kärstna küla, Viljandi vald, Viljandi maakond.

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskondades

  (1) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu valimistel korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 5. Valimisjaoskond nr 5 korraldab hääletamist vajadusel ka asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (2) Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldab valimisjaoskond nr 5 hääletamist kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (3) Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine


Viljandi Vallavalitsuse 24.08.2021 määrus nr 3 „Valimisjaoskondade moodustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Alar Karu
vallavanem

Reet Pramann
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json