HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.01.2023, 7

Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär

Vastu võetud 11.01.2023 nr 2
, rakendatakse alates 01.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 1 ja lõike 1¹, Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 1² lõike 3 punkti 3 ning Vabariigi Valitsuse 31.01.2008 määruse nr 30 „Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“ § 17 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär

  Alates 1. jaanuarist 2023. a on Põhja-Sakala vallavalitsuse hallatava koolieelse lasteasutuse:
  1) täistööajaga töötava magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetaja töötasu alammäär 1749 eurot kuus;
  2) täistööajaga töötava õpetaja töötasu alammäär 1574 eurot kuus.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023. a.

  (2) Tunnistada kehtetuks Põhja-Sakala Vallavalitsuse 10.01.2022. a määrus nr 2 „Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär“.

Karel Tölp
vallavanem

Veronika Ling
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json