Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 määruse nr 77 "Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.02.2014
Avaldamismärge:RT IV, 18.02.2014, 2

Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 määruse nr 77 "Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid" muutmine

Vastu võetud 05.02.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 2 lg 3 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 määrust nr 77 „Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid“ muudetakse ja määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Edgar Savisaar
Linnapea

Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa   Universaaltoetuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json